šankynė

šankynė
šankỹnė sf. (2) , NdŽ, Grk, šañkynė (1) NdŽ, , KlvŽ, Kal, Tl, Tv, Lkv, Užv, Vdk 1. NdŽ, , Šlu, Šts, Slnt, Všv kliūtis, per kurią šokinėjama: Pieminims nūbodu, šañkynes pasidirbsma liuob i šokinėsma DūnŽ. Anie tus žaislus tura, visokias ten lingynes, visokias šañkynes Jdr. Ką prasimanys [, tą žais]: šañkynę pasidaro, rekežį muša Kv. Šokinėkiat par šañkynę, katras aukščiau iššoksat Grdm. 2. NdŽ atsispiriamoji lenta, nuo kurios šokinėjama į vandenį, tramplinas: Upė[je] vaikai pasidirbo šañkynę i dabar tik pliaukšt papliaukšt į vandenį stačia galva Slnt. 3. NdŽ, , Sr(Ms, Slnt): Šañkyne pavadina staigų šlaitą, kur tik šokte galima nušokti, taip pat kelyje, ypačiai žiemą, išmuštą duobę, kur važiuojant labai krato, t. y. šankina (ž.). Kesulte iškesula (t. y. išjudina) par šañkynes važiuojant JII91.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • šankykla — šankyklà sf. (2) Žd žr. šankynė 1: Aš par šankỹklą liuobu aukštai iššokti Vkš. ║ toks vaikų žaidimas – šokinėjimas per šankynę: Vaikai šankỹklą žaida Vkš. Mums nerūpėjo šokiai, šankyklos, mes tik darbus dirbom Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrikus — padrikùs, ì adj. (3b) 1. Kl, Lž vikrus, eiklus, pašankus: Toks padrikùs vaikis, kad par žardą atbulas iššoktų Krt. Rodosi, turia jau šešiasdešimt metų, o padrikì dar atrodo Brs. Padrikùs vyras, iššoktų dar par šankynę Nt. Tas arklys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rekežis — rekẽžis sm. (2) DŽ, rẽkežis (1), rekežỹs (3b) J 1. G106 žemas išsišakojęs medis, kerežis: Miškus iškirtus, balos po raistus išdžiūvo, samanomis apžėlę, rekẽžiai gi medeliai (berželiai, pušelės ir kiti) pasiliko A.Baran. Tokių rekẽžių ne į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šankyklė — šankỹklė sf. (2) DŽ, NdŽ, Vzd, šankyklė̃ (4) KlvrŽ žr. šankynė: 1. NdŽ Padirbo šankyklès arkliams, žmonims KlvrŽ. Pasistatė pieminys šankỹklę – i galvą nutrūks bevirsdami KlvrŽ. 2. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šankyna — sf. žr. šankynė 3: Ant kelio šankynos iš duobės į duobę, kad ant sniego duobėtas kelias J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šoktas — šõktas sm. (2) NdŽ 1. šokyklė. 2. Ser kliūtis, per kurią šokinėjama, šankynė, barjeras …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šokynė — šokỹnė sf. (2) DŽ 1. NdŽ, DŽ1, Sk, Rtn įtaisymas šokinėti (ant dviejų įbestų stiebelių skersai uždėta lazdelė, ištiesta virvelė, per kurią šokinėjama): Bandą ganydami par šokỹnę šokinėdavom Škn. 2. ppr. pl. šokinėjimas per įvairias kliūtis:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”